Екология

Околна среда

Откакто има живот на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ атмосферата от слънчевата топлина.  Човешките дейности засилват естествения парников ефект. Изгарянето на твърди горива, каменни въглища, петрол и природен газ, води до отделянето на въглероден двуокис, метан, азот и др. парникови газове.
Изсичането на горите, които преработват въглерода от атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден двуокис. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха: нивото на въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а на метан със 100%. В резултат на това планетата се затопля изключително бързо.
Изследванията за климата през последния век показват, че планетата вече се затопля. Нивото на моретата вече се покачва. Десетте


най-горещи години в историята са били след 1980 г. Глобалното затопляне е вече тук. Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до катастрофа по-голяма от която и да било в досегашната човешка история. Предполага се, че планетата може да се затопли с повече от 3,5°С през следващия век. Това може да  звучи много, но за сравнение, в кулминационната точка на последния ледников период преди 15 000 години планетата е била само с 3-5° по студена от днешния климат. 
Преценката е, че океанското ниво може да се покачи с повече от метър до края на следващото столетие, тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони. 

Последиците от глобалното затопляне

Глобалното затопляне би повлияло на океанските течения, които регулират температурата на отделни райони. Регионалните климатични изменения, биха довели до суша и в резултат на нея до бедствия като глад и мизерия в много части на света. ООН дори предупреди, че през следващото столетие нациите могат да започнат война, поради недостиг на водни запаси. 
Предрича се зачестяването на екстремни климатични прояви. Глобалното затопляне би довело до изчезването на горски масиви и видове, поради изменение на естествената им среда и до разрастване на пустините. 
Казано просто, човечеството провежда гигантски научен експеримент с планетата и силната проява на парниковия ефект през двадесетото столетие и свързаното с него глобално затопляне се дължи на човешката дейност. Рязко увеличеното изгаряне на горива (въглища, петрол, земен газ, дърва) в транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли. От започването на индустриалната революция атмосферната концентрация на СО2, който играе основна роля за проява на парниковия ефект, се е повишила с близо 30%, тази на азотния окис (N2O) - с 15%, а на метана (СН4) се е удвоила. През новото столетие по-нататъшното неконтролирано повишение концентрацията на поглъщащи топлината
газове ще причини екстремни промени в поведението на глобалния земен климат. Разбира се, не е възможно да се предскаже точно колко и колко бързо ще се промени действително климата.Последиците могат да бъдат катастрофални. 


Малко информация за слънцето
Слънцето е най-близката до нас звезда. За древните хора то е било божество, даряващо живота. Наричали са го с най-различни имена - египтяните Атон, гърците Хелиос, а римляните Сол. Изследването на Слънцето има огромно значение за Земята и представлява ключ за разбиране особеностите на далечните звезди, които не могат да се наблюдават толкова детайлно.
Слънцето представлява практически неизчерпаем източник на екологично чиста енергия за нашата цивилизация, която все още не се използва в големи мащаби. Получената от Земята само за една седмица слънчева енергия може да осигури толкова топлина и светлина, колкото всички запаси от нефт, газ и въглища в недрата на нашата планета.
Най-забележимите обекти върху слънчевия диск са тъмните слънчеви петна. Картината на слънчевите петна не остава постоянна. Големите петна (с размери, превишаващи неколкократно тези на Земята) могат да съществуват няколко месеца, след което изчезват. Има периоди, когато на Слънцето въобще липсват петна, а има и моменти, когато броят на петната е неколкостотин.
В ядрото на Слънцето температурата достига 15,106 К. Там в хода на реакциите на термоядрен синтез се генерира неговата енергия. В недрата на Слънцето всяка секунда протичат термоядрени реакции и се отделя толкова енергия, че тя е 10 000 пъти повече от енергията, която е произвело човечеството през цялата история на своето съществуване.
Извън ядрото енергията се пренася от лъчението. Зоната в която става това се нарича зона на лъчисто пренасяне. От там до повърхността енергията се пренася от движението на самото вещество. Горещият газ се издига нагоре със скорост няколко km/s, достига повърхността и се охлажда, излъчвайки светлинната си енергия в пространството. Охладен, газът става по-плътен и потъва обратно надолу, където отново се нагрява. Това циклично движение на слънчевото вещество представлява добре познатата ни конвекция.

Алтернативните възобновяеми енергийни източници

Човечеството не може да се върне назад. Световното население ще се нуждае от огромни количества енергия за набавяне на прясна вода; функциониране на заводите, домовете и транспорта; поддържане на образованието, здравеопазването и прехраната.
За задоволяване на тези нужди е необходима енергия от всякакви източници.
Но енергийният баланс трябва да се промени и да се намали ролята на
традиционните горива. Така ще опазим околната среда и полезните изкопаеми за бъдещите поколения. За да се стабилизира нивото на газовете, предизвикващи парников ефект, емисиите в световен мащаб трябва да се намалят с 50%. Предизвикателството е голямо заради необходимостта от по-висок жизнен стандарт в бедните страни. Дори ако развиващите се страни правят икономии и използват "чисти" технологии, скоро техните емисии ще са по-големи от тези на индустриализираните държави. За да се даде път на развиващите се страни, и същевременно да се намалят вредните емисии в света, индустриализираните държави трябва да свият своите емисии със 75%. За ограничаването на вредните емисии и увеличаването на снабдяването с енергия, са нужни технологии с ниско ниво на емисии. В големите градове на бъдещето би могло да има по-малко директни емисии, ако се използват електричество, електрически батерии и горивни елементи, използващи водород. Но електричеството е само начин за снабдяване с енергия. По-важното е как то се произвежда. Нужно е това да става по "чист" път. Чистото електричество от алтернативни възобновими източници - слънчева, вятърна, биологична и геотермална енергия - заслужава подкрепа. Дори ако пестим енергия и масово използваме слънчеви батерии и вятърни електростанции, пак ще се нуждаем от по-мащабни източници на електричество. Ядрената енергия, подобно на вятърната, водната и слънчевата, може да генерира електричество без емисии на въглероден двуокис и други парникови газове. Съществената разлика е, че ядрената енергия е единственият доказан метод за производство на големи количества "екологично чисто" електричество. Ядрената енергия и алтернативните източници не са конкуренти. Те трябва да се използват съвместно, за да се задоволят нуждите на света от екологично чиста енергия.
Използването на възобновяеми източници на енергия ще окаже положително влияние  върху опазването на околната среда в световен мащаб, тъй като при производството на “зелена” енергия не се отделя CO2 и се депонират по-малко отпадъчни материали.
Световното енергийно потребление расте непрекъснато. Не само развитите страни, но и догонващите ги икономики използват все повече енергия за икономическото си развитие. В комбинация с намаляващите традиционни енергийни източници (най-вече изкопаемите горива: въглища, петрол, природен газ и уран) това води до енергиен дефицит и непрекъснато покачване на цените - за горива, електричество и отопление, както и всички други продукти и услуги, които пряко зависят от тях. Една от възможностите за противодействие или поне за намаляване на този ефект е използването на алтернативни източници. Те са познати още като възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и включват всички ресурси, които не се изчерпват при използването им - вода (за захранване на малки водноелектрически централи - мини-ВЕЦ), вятър, слънчева енергия(за производство на електричество и затопляне на вода). Освен че са чисти, тяхното основно предимство е, че са безплатни (като разход за енергийния източник) и практически вечни.
Всички държави членки и региони в ЕС ще могат да използват средства от Европейския фонд за регионално развитие за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия в жилищата в ЕС, гласи законодателното предложение, което ЕП прие на 2 април,2009г. с огромно мнозинство. Докладът беше приет с 629 гласа "за", 17 "против" и 12 "въздържали се".
Докладът на Емануил Ангелакас (ЕНП-ЕД, Гърция) се отнася към предложението за изменение на Регламент № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по отношение на финансирането на мерки за енергийна ефективност и за енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство.
След 2010 г. всяка нова сграда трябва да има на покрива си инсталирани системи за производство на енергия от слънцето. Европейската комисия ще подготви директива за това до края на месец май т. г.
Държавите членки ще имат 18 месеца, за да въведат законодателно промяната. Инсталации за произовдство на ток или топла вода от слънцето трябва да има и на административните сгради.
Ние Ви призоваваме да използвате разумно електричеството и нека заедно да се опитаме да опазим околната среда.

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!