продукти - Работна станция
Работна станция
1. Операционен екран
2. Манометър
3. Ключове за регулиране на скоростта на помпата
4. Температурна разлика на циркулиране на помпата
5. Индикатор за степента на течението
6. Обратна връзка
7. Обратка връзка
8. Устройство за закачане на стена